Debransare RADET Bucuresti

DEBRANSAREA DE LA SISTEMUL CENTRALIZAT DE INCALZIRE AL BLOCULUI

 debransare radet

Incepand cu data de 21 Martie 2007 a intrat in vigoare Legea nr. 325/2006 – legea energiei termice – care simplifica foarte mult debransarea in sensul ca furnizorii de tip RADET nu mai pot sa impuna conditii dupa cum doresc ei.

La Capitolul – Protectia utilizatorului de energie termica – la art. 30 alin. (1) se definesc foarte clar conditiile in care se poate face debransarea si anume:

 • Acordul scris al asociatiei de proprietari. In acest scop asociatia va hotari, o singura data, printr-o adunare generala conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca proprietarii care doresc sa se debranseze de la instalatia de caldura a blocului astfel incat interesele de proprietate ale celorlalti proprietari sa nu fie afectate.
 • Acordul vecinilor de apartament (sus, jos, stanga, dreapta). Acordul vecinilor se poate da direct pe cererea aprobata de presedintele asociatiei de proprietari.
 • Anuntarea, in scris, a furnizorului local de caldura inainte cu 30 de zile. Conditiile pe care le poate impune asociatia si, in special, vecinii de apartament sunt:
 • Realizarea unei surse proprii de incalzire si preparare apa calda cu instalatii si echipamente reglementate legal pe piata romaneasca conform normelor I.S.C.I.R.
 • Contorizare proprie pentru consumul de gaze naturale utilizate pentru incalzirea apartamentului si pentru prepararea apei calde.
 • Contorizare proprie pentru consumul de apa rece pentru toate instalatiile aferente proprietatii.
 • Evacuarea corespunzatoare a reziduurilor toxice rezultate din arderea gazelor naturale.

Daca proprietarul isi asuma si respecta aceste conditii asociatia de proprietari si vecinii nu vor fi afectati si nu au nici un motiv obiectiv si legal sa refuze cererea proprietarului care doreste sa se debranseze.

Debransarea se face, in afara sezonului rece, pe baza de cerere-angajament scrisa catre presedinte cu asumarea, de proprietarul care se debranseaza, a raspunderii totale fata de respectarea conditiilor impuse de asociatie si de vecini de apartament.

Prin cererea aprobata asociatia de proprietari si vecinii nu isi asuma nici o responsabilitate cu privire la lucrarile care se executa (conducta de alimentare cu gaze naturale si instalatia de incalzire a apartamentului care se debranseaza).

In conditiile in care statul roman nu ofera alte conditii cetatenilor acestia au dreptul sa aleaga ceea ce considera ei ca este bun (si nu impus) si sa utilizeze instrumentele economiei de piata pentru a-si asigura in mod individual, la nivel de familie, o viata mai buna.

 

 

DEBRANSARE RADET

 

Condiţiile de debranşare sunt stipulate în următoarele acte normative:

Art. 30 din Legea nr. 325/2006

1. Deconectarea unui consumator dintr-un condominiu se face cu respectarea urmatoarelor condiţii cumulative:

 • acordul vecinilor de apartament, atât pe orizontala cât şi pe verticală;
 • acordul scris al asociaţiei de proprietari, exprimat prin hotarârea adunarii generale, asupra intenţiei de realizare a unui sistem individual de încălzire;
 • anunţarea, în scris, a operatorului care are şi calitatea de furnizor, cu cel putin 30 de zile înainte.

4. Deconectările/debranşările prevăzute la alin. (1)-(3) nu se pot realiza în timpul sezonului de încalzire.

5. Deconectările/debranşările prevăzute la alin. (1)-(3) se efectuează numai de către operatorul care are şi calitatea de furnizor în termen de maximum 45 de zile de la data solicitării, după verificarea documentelor care dovedesc îndeplinirea condiţiilor cumulative impuse.

6. Cheltuielile de deconectare/debranşare se suportă de către solicitant.

Ordinul ANRSC nr. 91/2007 – art. 246, 247, 249, 251, 252, 248 alin.2

art. 246

Deconectările individuale ale unor apartamente situate în imobile de locuit tip bloc – condominii, alimentate cu energie termică din sistemul energetic de interes local, indiferent de cauze, se pot realiza în următoarele conditii cumulative:

 • să se modifice contractul de furnizare al energiei termice, prin act aditional, la solicitarea reprezentantului legal al asociatiei de proprietari/locatari, ca urmare a modificării puterii termice instalate în condominiu, cu acordul furnizorului;
 • să existe acceptul scris al proprietarilor spatiilor cu destinatie de locuintă sau cu altă destinatie cu care cel care doreste debransarea are pereti comuni sau plansee comune, din care să rezulte că sunt de acord cu debransarea si cunosc influentele debransării asupra conditiilor de confort si de mediu din spatiile pe care le detin în proprietate;
 • să existe documentatia tehnică prevăzută la art. 254 lit. g);
 • solicitantul să aibă montat aparat de măsurare a debitului de gaze naturale pe care le consumă, în cazul în care continuă să folosească spatiul pe care îl are în proprietate, după debransare.

art.247

în situatia în care deconectarea se face cu intentia înlocuirii sistemului de încălzire centralizat cu un alt sistem de încălzire individual, modificarea sistemului de încălzire individual se va face numai cu autorizatie de construire, obtinută în conditiile legii, care va tine cont de modul individual de evacuare a gazelor de ardere, astfel încât conditiile de mediu din imediata vecinătate să nu fie influentate si să fie respectat principiul de asigurare a unui mediu curat pentru vecini.

art.248

Furnizorul are obligatia de a verifica îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 246 si 247 înainte de a emite avizul de deconectare. (2) în cazul în care deconectarea se face fără îndeplinirea conditiilor legale, furnizorul este îndreptătit să aplice penalizări la factură, reprezentând cheltuielile suplimentare de exploatare datorate deconectării.

art.249

Deconectările individuale nu se pot executa în acele condominii în care nu s-au produs deconectări anterioare intrării în vigoare a prezentului regulament.

art.251

Deconectarea unui consumator de energie termică dintr-un condominiu este interzisă în următoarele situatii:

 • se intentionează deconectarea numai a unor corpuri de încălzire din cadrul spatiului cu destinatie de locuintă si nu sunt montate repartitoare de costuri;
 • deconectarea totală fără asigurarea încălzirii spatiului cu destinatie de locuintă sau altă destinatie cu o sursă alternativă de producere a energiei termice.

art.252

 • Deconectarea corpurilor de încălzire aflate în părtile comune se poate realiza numai pe baza hotărârii adunării generale a asociatiei de proprietari/locatari si cu acordul proprietarilor direct afectati.
 • în procesul-verbal al adunării generale se va consemna faptul că acestia au înteles că deconectarea corpurilor de încălzire conduce la scăderea confortului termic în acel apartament, iar costurile de încălzire pentru apartament vor creste.
 • Proprietarii direct afectati sunt:
 • proprietarii apartamentelor care au peretii comuni cu casa scării în zona de intrare în condominiu sau la fiecare etaj;
 • proprietarii care au pereti comuni cu uscătoriile sau spălătoriile în care sunt montate, conform proiectului, corpuri de încălzire.

 

 

AVIZ TEHNIC DE DEBRANSARE DE LA RETEAUA DE TERMOFICARE

Documente necesare

 • Cerere de debransare cu avizul de principiu al Asociatiei de Proprietari
 • Proiect de debransare pentru intocmirea Referatului de specialitate privind debransarea

NOTA: Beneficiarul se prezinta la RADET pentru plata taxei de eliberare a avizului la proiect la ridicarea acestuia.

 • Cu referatul tehnic privind debransarea,aprobat de adunarea generala a Asociatiei de Proprietari, solicitantul trebuie sa se prezinte la Sectia de Termoficare de care apartine, pentru a i se intocmi devizul de plata aferent lucrarilor de debransare, ce este functie de apartamentul ce solicita debransarea si cantitatea de apa din instalatie ce se pierde prin golire.
 • Devizul se achita de catre solicitant la casieria RADET din Str. Cavafii Vechi nr.15.
 • Solicitantul face dovada achitarii devizului la Sectia de Termoficare de care apartine. Angajatii RADET vor anunta data cand se va realiza in fapt debransarea.
 • Debransarea se va efectua de catre personalul Sectiei de Termoficare, care va intocmi un ‘Proces-Verbal de debransare’ in 3 exemplare (unul pentru Asociatia de Proprietari, unul pentru Sectia de Termoficare, unul pentru solicitant).
 • Termenul de valabilitate al avizelor este de 12 luni de la data emiterii.

Câti bucuresteni s-au debransat de la RADET în aceasts vara 2012

În perioada mai-octombrie 2012, un numar de 1.315 persoane au renuntat la serviciile Regiei Autonome de Distributie a Energiei Termice (RADET) Bucuresti, potrivit datelor centralizate de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice. În aceeasi perioada, un numar de 139 de apartamente au fost rebransate la sistemul centralizat de încalzire din Bucuresti, astfel ca, în luna octombrie, RADET furniza energie termica catre un numar de 566.733 de locuinte. Spre comparatie, numarul apartamentelor bransate la RADET la sfârsitul sezonului rece 2011-2012 era de 567.657 de locuinte. Cele mai multe debran??ri din acest an au fost înregistrate în luna august, a?a cum se poate vedea din tabelul de mai jos. Luni Nr. debransari Nr. rebransari Mai 59 4 Iunie 146 14 Iulie 225 22 August 372 36 Septembrie 221 23 Octombrie 292 40 Sursa: ANRSC În prezent pretul de facturare la populatie a energiei termice este de 169,88 de lei, similar cu cel de anul trecut. De la începutul crizei economice, toamna anului 2008, pretul gigacaloriei a crescut cu 50 de lei. Însa pretul de furnizare este dublu fata de pretul platit de consumatori, diferenta dintre pretul de furnizare si cel de facturare fiind acoperit de autoritatea locala. Cum au evoluat pretul si nr. apartamentelor bran?ate la RADET de la începutul crizei Luna/An Nr. apartamente racordate la RADET Pret de facturare la populatie Oct. 2008 570.601 119 lei/gigacalorie Oct. 2009 569.738 119 lei/gigacalorie Oct. 2010 569.633 124 lei/gigacalorie Oct. 2011 568.105 169,88 lei/gigacalorie Oct. 2012 566.733 169,88 lei/gigacalorie